ENERGIES
RENOVABLES

Projectes Locals

Conscients que arribaria un canvi de model energètic, ja des del 2010 vàrem apostar pel desenvolupament i gestió de projectes d’energies renovables. Tant és així que a nivell local l’empresa disposa d’una societat que treballa amb un grup d’enginyers que desenvolupen projectes d’energies renovables.
Són projectes “claus en mà”.

ENERGIES
RENOVABLES

Projectes Internacionals

Més a nivell internacional, durant aquests anys hem tingut l’oportunitat d’implantar parcs solars fotovoltaics, així com de centrals hidroelèctriques a Xile. Altres projectes estan en desenvolupament en el país andí i a l’espera de finalitzar tot el procés burocràtic per a poder-se construir. Just davant de la banya del Senegal (Dakar), a Cap Verd, és on hi ha una altra branca de l’empresa. Fent una labor més social que econòmica, generem aigua potable a partir de l’aigua de mar. Així mateix, gestionem i depurem les aigües brutes que, una vegada reciclades, es reutilitzen per regar els cultius a més d’apostar per l’energia solar i la mobilitat elèctrica.

activitats
econòmiques

Energia
fotovoltaica

Energia
hidroeléctrica

Bugaderia

Depuració
aigues residuals

Potabilització
d’aigua marina