dessalinització d’aigua 

Des de Rovira Energia participem en el cicle integral de l’aigua a la República de Cap Verd.

La dessalinització de l’aigua es realitza mitjançant l’osmosi inversa, un procés eficaç per l’obtenció d’aigua dolça a partir de fonts d’aigua salada.

El procés comença amb l’obtenció de l’aigua de mar de 12 pous d’aigua, que és bombejada fins a les instal·lacions. Aquí és on l’aigua és pressionada a través de membranes d’osmosi inversa, que permeten el pas només de l’aigua pura, retenint els sòlids dissolts i les molècules de sal. Això resulta en la separació de l’aigua dolça i una salmorra concentrada.

Finalment, l’aigua dolça és sotmesa a un postractament per assegurar la seva qualitat abans de ser emmagatzemada en dos dipòsits per la seva posterior distribució.

Illa de Sal – Cap Verd

La capacitat
  • 3.000 m3/dia
La configuració

Per l’obtenció de l’aigua, es compta amb fins a quatre equips de dessalinització d’aigua:

  • Dos equips de 500 m3/dia
  • Dos equips de 1000 m3/dia
La qualitat

Diàriament es realitzen analítiques que múltiples tots els paràmetres referents a la qualitat de l’aigua, tots ells emmarcats en la certificació ISO 9001 de Gestió de Qualitat i la HACCP en quan a seguretat alimentària, siguent de les primeres introduccions d’aquesta certificació a Cap Verd 

La distribució

L’aigua es distribueix als clients mitjançant xarxa de distribució subterrània, així com la càrrega de vehícles cisterna que distribueixen l’aigua potable allà on no n’hi arriba. 

El procés de dessalinització requereix un consum d’energia molt elevat. És per aquest motiu que les instal·lacions s’alimenten en gran part del parc fotovoltaic de 1.38 MWp. Això permet la reducció de l’ús de combustibles fòssils així com la reducció de l’impacte mediambiental.

Illa de Sant Antão – Cap Verd

A l’oest de l’arxipèlag, a l’illa de Sant Antão, Rovira Energia participa en la dessalinització de l’Aigua pel consum humà, amb tecnologia d’osmosis inversa i recuperació d’energia de cameres isobàriques. A més, les instal·lacions compten amb un parc solar de 400kWp, que permeten la reducció d’energies fòssils. 

La capacitat
  • 1.000 m3/dia
La configuració

Per l’obtenció de l’aigua, es compta amb dos equips:

  • Dos equips de 500m3/dia
La qualitat

Diàriament es realitzen analítiques que múltiples tots els paràmetres referents a la qualitat de l’aigua, tots ells emmarcats en la certificació ISO 9001 de Gestió de Qualitat i la HACCP en quan a seguretat alimentària, siguent de les primeres introduccions d’aquesta certificació a Cap Verd.

La distribució

L’aigua es distribueix als clients mitjançant xarxa de distribució subterrània, així com la càrrega de vehícles cisterna que distribueixen l’aigua potable allà on no n’hi arriba.