Des de Rovira Energia participem en la depuració d’Aigües Residuals a la República de Cap Verd, que posteriorment es reutilitzen pel seu ús a cultius, jardins i places.  

És així com es tanca el cicle de l’aigua, des de la seva dessalinització, la seva potabilització, la posterior distribució pel seu ús residencial i hoteler i finalment amb la depuració i distribució d’aigua reutilitzada.

depuració d’aigües residuals

EDAR Ponta Preta

Construïda fa més de 20 anys, l’EDAR de Ponta Preta és l’encarregada del tractament d’aigua de la zona hotelera de la urbanització. La seva capacitat de tractament és de 1.000m3/dia i compta amb fins a 5km de xarxa de sanejament i 4km de distribució d’aigua depurada.

L’EDAR està alimentada per un parc solar de 1.38MWp, que li permet alimentar tant la depuració com la dessalinització i la bugaderia.

 

EDAR Santa Maria

Finalitzada a finals de 2022, l’EDAR de Santa Maria té la capacitat de tractar fins a 3.750m3/dia, que equivalen a fins a dues piscines olímpiques.

A més, l’EDAR compta amb una instal·lació solar fotovoltaica de 300kWp, que li permet reduir el seu impacte mediambiental. 

 

EDAR Espargos

Situada a la capital de l’Illa de Sal, l’ETAR d’Espargos té la capacitat de tractament de fins a 1.200m3/dia d’aigües residuals de la capital, i amb més de 40km de xarxa de clavegueram.

Tracta les aigües de fins a 1.800 domicilis, incorporant tant el bombament com la distribució de l’aigua a posterior.

 

Inauguració de l’EDAR de santa maria