LITRES(*)
Invalid Input

TIPUS GAS-OIL(*)
Invalid Input

NOM I COGNOMS(*)
Invalid Input

POBLACIÓ(*)
Invalid Input

PROVÍNCIA(*)
Invalid Input

TELÈFON(*)
Invalid Input

CORREU-E(*)
Invalid Input

(*)
Invalid Input

COMENTARI
Invalid Input

producte microfliltratgasoils rovira

Tecnologia desenvolupada per als combustibles d'aviació per eliminar-ne les partícules sòlides i l'aigua en suspensió.

Apliquem aquesta tecnologia als nostres combustibles: millora el rendiment del motor i redueix el consum.

+ INFORMACIÓ MICROFILTRAT