Combustibles d'aviació

Una de les activitats de la nostra empresa és l'emmagatzematge, el transport i el subministrament directe de combustibles d'ús en aviació civil. Aquest tipus de combustibles requereixen uns protocols de seguretat molt acurats i una preparació tècnica rigorosa. És precisament el coneixement en el camp dels combustibles d'aviació la que ens permet aplicar la tecnologia específica per millorar la qualitat dels combustibles per a l'automoció.

A disposició dels nostres clients tenim un reguitzell de cisternes estàtiques i mòbils, de diferents capacitats, que garanteixen les necessitats de cada empresa o administració pública que requereixi d'un servei professionalitzat i acurat de subministrament de combustible aeronàutic.

Si voleu saber més informació sobre les activitats de la nostra empresa relacionades amb els combustibles aeronàutics, podeu enllaçar amb la nostra pàgina web: www.aviationfuel.es

Aviation Fuel: tanks de jet-a1Aviation Fuel: tanks de jet-a1

producte microfliltratgasoils rovira

Tecnologia desenvolupada per als combustibles d'aviació per eliminar-ne les partícules sòlides i l'aigua en suspensió.

Apliquem aquesta tecnologia als nostres combustibles: millora el rendiment del motor i redueix el consum.

+ INFORMACIÓ MICROFILTRAT